Strategie voor groei in midden en laag segment

Voor onze klant hebben we geanalyseerd waar de meeste groeipotentie zit in aantal en omzet. O.b.v. deze analyse hebben we samen met de klant een strategie ontwikkeld hoe we de gedefinieerde doelgroep(en) het beste kunnen bedienen. Hier zijn een tweetal vervolgtrajecten uit voortgekomen; opzetten propositie voor laagsegment en operationeel project voor versterken midden segment.

Propositieontwikkeling

De ontwikkeling van een nieuwe SaaS-oplossing voor het registreren en melden van schades. Dit project omvatte een marketing- en propositiestrategie, analyseren klantwensen, uittekenen processen en beschrijven van specificaties voor de ontwikkelaars.

Projectmanagement

Transformatiemanagement

De klant had een inhouse start-up SaaS-dienst die een professionaliseringsslag nodig had. In 6 maanden tijd hebben we samen met het team gewerkt aan verbeterde implementatieproces, standaardisering documentatie, centrale en professionele communicatie, opzetten online servicedesk. Daarnaast  i.s.m. sales een salesstrategie en prijsmodel gemaakt.

Start-up management

Een ervaren ondernemer wilde naast zijn trainingsbureau een nieuwe dienst gaan aanbieden. Wij hebben hem geholpen in het uitdenken van het concept, de verschillende stakeholders bij elkaar gebracht, externe leveranciers aangestuurd, marketing & sales opgezet en het de start-up na launch gedurende 12 maanden gemanaged.